• Cyril Bricaud

Optimering av digital markedsføring og salg for et norsk rederi

Updated: Jan 12


Rederiet/oppdragsgiveren ønsket å ta posisjon som markedsleder samt oppnå lønnsomhet gjennom allerede etablert eller ny distribusjon av sine produkter.


1. MÅL OG RAMME

1.1 Bakgrunn

Selskapet ønsket på en veldig kort tidshorisont sette opp og implementere analoge og digitale aktiviteter gjennom en lønnsom distribusjon av opplevelses produkter.

Målet var å få de opplevelsesproduktene distribuert gjennom forskjellige optimale kanaler:

  • direkte salg gjennom digital satsning

  • salg gjennom relevante lokale distributører

  • salg gjennom foretrukne eksklusive online agenter

Selskapets merkevare er veldig representativ for norsk tradisjon og opplevelses baserte aktiviteter.

Selskapet ser at en nødvendig og presis kommersiell innsats vil gi rederiet markedsleder posisjonen innen produktfeltet samt mulighet til å etablere langsiktig partnerskap med distributører og agenter.

1.2 Effektmål

Fase 1:

  • Samle den nødvendige innsikten for å identifisere strategien for å oppnå en optimal penetrasjon av målgruppene gjennom utvalgte partnerskap og markedsaktiviteter

  • Vurdere de tekniske, markedsmessige og organisatoriske midler for å forsterke egen distribusjon gjennom en digital plattform

Fase 2: forhandle og sette opp praktiske og juridiske rammer for etablering av de ulike distribusjonskanalene

Fase 3: legge til rette for implementering av egen organisasjon, distribusjon og partnerskap sentralt og lokalt

2. ETABLERING AV PROSJEKTS ORGANISASJON

3. OPPFØLGING AV PROSJEKTET

3.1 Etablering av milepæler: budsjett, tidsramme og kvalitet

3.1 Beslutningspunkt etter gjennomføring av hver milepæl

3.2 Statusrapportering

4. RISIKOVURDERING

Risikofaktorer etableres, vurderes, styres og behandles fortløpende i prosjekt fasen.

Risikofaktorene ivaretar: organisasjon, tidsramme, politikk, økonomi og kvalitetsleveranse

5. GJENNOMFØRING

5.1 Hovedaktiviteter defineres etter godkjenning av prosjektplanen og avsluttes i prosjektorganisasjonen

5.2 Tids- og ressursplaner

7. ØKONOMI

Kontinuerlig oppfølging og rapportering

6 views0 comments

© 2021 by BBH Breen Bricaud Holst Hansen AS.