• Cyril Bricaud

Digitalisering av norsk reiselivs-konsern med back-end og front-end prosjekter

Updated: Jan 12


Konsernet ønsker å ta posisjon som markedsleder samt oppnå lønnsomhet gjennom etablering av digital reiselivsportal for salg av norske opplevelser, optimal distribusjon, produkt og destinasjonsutvikling.

Målet for prosjektet

Selskapet ønsket å evaluere, planlegge og implementere en lønnsom distribusjon av opplevelses produkter. Målet er å etablere distribusjon gjennom optimale kanaler:

 • direkte salg gjennom digital satsning

 • salg gjennom relevante turoperatører i Europa

 • salg gjennom foretrukne eksklusive agenter for oversjøiske markeder

 • salg gjennom foretrukne eksklusive online agenter

Selskapets merkevare er veldig representativ for norsk friluft og opplevelser.

Selskapet ser en enorm kommersiell mulighet for å konsolidere og pakketere norske produktopplevelser gjennom digital satsning og sterke partnerskap.


Prosjektet definert gjennom tre faser for å sikre kvalitet og fremdrift

 • Fase 1: Samle nødvendig innsikt for å identifisere strategien for å etablere en digital portal - Vurdere de tekniske, markedsmessige og organisatoriske midler for å bygge distribusjon gjennom en digital plattform - Vurdere parallelle analoge distribusjonsmodeller

 • Fase 2: Forhandle og sette opp praktiske og juridiske rammer for etablering av digital plattform samt de ulike distribusjonskanalene - Identifisere, planlegge produkt og destinasjonsendringer

 • Fase 3: Legge til rette for implementering av egen organisasjon, distribusjon og partnerskap sentralt og lokalt - Implementere produkt og destinasjonsendringer

Oppfølging som prosjektleder og rådgiver

 • Etablering av milepæler: budsjett, tidsramme og kvalitet - beslutningspunkt etter gjennomføring av hver milepæl - statusrapportering

 • Risikovurdering: Risikofaktorer etableres, vurderes, styres og behandles fortløpende i prosjekt fasen - Risikofaktorene ivaretar: organisasjon, tidsramme, politikk, økonomi og kvalitetsleveranse

 • Gjennomføring: Hovedaktiviteter defineres etter godkjenning av prosjektplanen og avsluttes i prosjektorganisasjonen

 • Tids- og ressursplaner: Økonomi - Kontinuerlig oppfølging og rapportering

18 views0 comments

© 2021 by BBH Breen Bricaud Holst Hansen AS.