• Cyril Bricaud

Organisering og optimering av distribusjon, salg, produkt og markedsføring

Updated: Jan 12


Målet er å sikre høy etterspørsel, økt distribusjon og bedre lønnsomhet. I dette eksemplet ønsket oppdragsgiver å doble omsetning samt lønnsomhet på en 2 til 3 årsperiode gjennom allerede etablert eller ny distribusjon av sine produkter i markedene Norden, Asia og Pacific.


Bakgrunn

Selskapet ønsket å evaluere, planlegge og implementere en lønnsom distribusjon av opplevelses produkter.

Målet var å få de opplevelsesproduktene distribuert gjennom forskjellige optimale kanaler:

  • direkte salg gjennom digital satsning

  • salg gjennom relevante turoperatører i Europa

  • salg gjennom foretrukne eksklusive agenter for oversjøiske markeder

Selskapets merkevare er veldig representativ for norsk historie og verdier.

Selskapet ser en enorm kommersiell mulighet til å trenge seg inn i de oversjøiske markedene gjennom sterke partnerskap med en eller flere agenter.

7 views0 comments