Image by Scott Graham

Reiselivsutvikling og omstilling handler ofte om å ansette

de rette mennesker. BBH Rekruttering for å finne ledere og spesialister til reiselivsbransjen

​I BBH Rekruttering bruker vi både kjente og egne metoder for å sikre rett kvinne/mann til rett stilling basert på følgende

1. 

Forstå oppdragsgivers kommersielle situasjon

Finger på kartet

2. 

Forstå oppdrags-givers DNA, dvs eksisterende kultur

3.

Skreddersy profil basert på 1 og 2.

4. 

Seleksjonsprosessen videre er et forhold kun mellom BBH og oppdragsgiver.

Vår BBH arbeidsprosess bygger på at det ikke finnes noe viktigere

i vår bransje enn å ansette de rette menneskene.

1. Analyse og forståelse av kommersiell og kulturell situasjon

2. Basert på forstå-fasen, utarbeide riktig profil for stillingen

3. Finne egnede kandidater, speile atferd mot profil,  intervjue, teste, bakgrunnssjekk, dybdeintervjuer, skreddersydde øvelser

4. Anbefaling, ansettelse, onboarding

Det er ingen klisjé. De rette menneskene løfter kundeopplevelser og skaper positiv vareprat, de øker effektivitet og mersalg, de skaper positivitet og energi. Mens feil mennesker er en utfordring. Jeg har erfart begge deler. Det er ikke lett å se det på folk og det er sjelden bare den enes skyld. Begge parter må passe for hverandre. Vår jobb er å sørge for at dine ansettelser gir deg de beste forutsetninger for å bli en suksess. Feilansettelser er dyrt, kunsten er å få til rett rekruttering på første forsøk.

«Culture eats Strategies for Breakfast»

Det velbrukte sitatet (Peter Drucker) er bygget på det faktum at gode strategier og planer blir verdiløse uten en god kultur, dvs mennesker med rett kunnskap, riktige ferdigheter, like verdier og som er inspirert av tydelig lederskap og god ledelse.

Kulturbegrepet er vanskelig. Det holder ikke med å ha et sett av verdier fastsatt av styret som pryder hjemmesider og årsrapporter. Styret og toppleder må gå foran og være ledestjerner og gode eksempler på ønsket atferd.

BBH Rekruttering fokuserer på rekruttering av topp- og mellomledere/eksperter

© 2021 by BBH Breen Bricaud Holst Hansen AS.