LEDERE OG SPESIALISTER TIL REISELIVSBRANSJEN

IMG_0257.jpg

​Norway Experience Rekruttering bruker kjente og egne metoder for å sikre rett kvinne/mann til rett stilling basert på følgende

1. 

Forstå oppdragsgivers kommersielle situasjon

Finger på kartet

2. 

Forstå oppdrags-givers DNA, dvs eksisterende kultur

3.

Skreddersy profil basert på 1 og 2.

4. 

Seleksjonsprosessen videre er et forhold kun mellom BBH og oppdragsgiver.

Vår arbeidsprosess bygger på at det ikke finnes noe viktigere
i vår bransje enn å ansette de rette menneskene.

1. Analyse og forståelse av kommersiell og kulturell situasjon

2. Basert på forstå-fasen, utarbeide riktig profil for stillingen

3. Finne egnede kandidater, speile atferd mot profil,  intervjue, teste, bakgrunnssjekk, dybdeintervjuer, skreddersydde øvelser

4. Anbefaling, ansettelse, onboarding