Vår visjon er Norge som verdens mest

attraktive og naturlige reisemål.

Vår rolle er rådgivning, markedsføring og utvikling.

The Norway Experience ambisjon og hvorfor

Norge har verdens beste utgangspunkt for å bli et ledende reisemål innen opplevelsesbasert turisme. Vi i The Norway Experience er ikke alene om å se det, mene det og begeistres av det. Norge har et enormt potensial i den delen av internasjonal turisme som har størst vekst i verdi.


Derfor er vår ambisjon å være det beste, mest helhetlige og praktiske rådgiver- og gjennomføringsmiljø for å bidra til utvikling, lønnsomhet og internasjonal posisjonering i og for norsk reiseliv

The Norway Experience visjon og hvem er vi for?

Vår visjon er Norge som verdens mest attraktive og naturlige reisemål.

 

Vi er til for alle med interesser i utviklingen av norsk reiseliv. Vi er til for å optimalisere potensialet til alle aktører - fra det offentlige, investorer og virkemiddelapparat til enkeltaktører i alle størrelser.

Våre forventninger til oss selv

Vår stolthet ligger i resultatene.

Vi ønsker å bli opplevd som en energisk partner og med verdiene realisme, ambisjoner, entusiasme og nysgjerrighet skal The Norway Experience i tett samspill med våre kunder løfte ambisjoner og realisere et større potensial.

Vårt ståsted er samlet i troen på og engasjementet for vår visjon. Vi er partnere med gjensidig respekt for hverandre og hverandres bidrag og vi har et grunnleggende ønske om å utgjøre en betydelig og bærekraftig forskjell for våre kunders muligheter og resultater.