AdobeStock_265810401.jpg

Omstilling, utvikling og vekst.

BBH sin organisering er

skreddersydd for utfordringer i reiselivet.

BBH Agency og BBH Rekruttering er fagområder inkludert i utvikling og vekst, men kan også etterspørres som isolerte tjenester.

Vi vet av erfaring at det er et enormt ikke-utnyttet potensial i det som eksisterer og det som kan skapes. Vår ambisjon er å hjelpe alle aktører til å hente ut dette potensialet for bærekraftig vekst, lønnsomhet og kvalitet. Vår visjon er Norge som verdens mest naturlige og attraktive reisemål og vi er overbevist om at en moderne reiselivsnæring vil bli en av Norges viktigste å leve av "etter oljen".

 

BBH Utvikling og BBH Vekst

Prosjektledelse

Strategi og forretningsplaner

Destinasjons-, 
konsept- og produkt-utvikling inkludert mulighetsstudier og skisse-prosjekter

AdobeStock_358950714.jpg

Digitalisering

Typiske problemstillinger for BBH

- Forretningsutvikling, strategi og forretningsplaner

- Destinasjons, konsept og produktutvikling

- Mulighetsstudier og skisseprosjekter

- Merkevareutvikling, identiteter, markedsføring, kommunikasjon

- Content utvikling web, newsletter, SOME

- Distribusjon og salg, digitalisering (B2B, OTA, B2C, MICE/bedriftsmarkedet)

- HR, organisering, rekruttering

- Drift

- Kulturutvikling, opplæring og kvalitetsledelse

- Soft due diligence

- Ledelsesstøtte og partnerskap

Våre prosesser. Hver utfordring angripes unikt.

 

Vårt enkle rammeverk er «forstå - løse - levere - følge opp» og enten alene eller ved hjelp av vårt nettverk, leverer vi full-service kompetanse og gjennomføring

For omstilling, utvikling og vekst