lightscape-nwnGoOekc40-unsplash.jpg

Omstilling og utvikling krever markedsføring og 

kommunikasjon. BBH Brand og Destinasjonsutvikling er rådgivning og gjennomføring satt sammen for reiselivets behov.

HVA LEVERER BBH BRAND?

Grunnlaget for å markedsføre effektivt og med gode resultater - uansett om dere er små eller store, godt etablerte eller en oppstarts-virksomhet.

Fordi det å bygge en sterk digital tilstedeværelse er å bygge stein på stein over tid... i mot-setning til det mange tror; at det er ren magi.

Vi må legge til rette for å bruke ressursene riktig - på rett sted til rett tid - der sluttkunde nås gjennom et sett samkjørte kanaler

Eksempler på leveranser: Design, logo, web-sider, content - kommunikasjon gjennom hele kundereisen - sosiale medier innholdsproduksjon

1

STRATEGI. HVA ER DERE FOR HVEM?

2

DIGITALE LØSNINGER

3

ÅRSPLANER OG KAMPANJER

4

GJENNOMFØRING OG PRODUKSJON